JOGA OGRĒ

 


MEDITĀCIJA 

Sanskritā to sauc par dhianu. Dhiana ir ceļš uz pilnību. Koncentrēšanās jeb dhārana ir pirmsākums meditācijas procesam, bez tās nekas nenotiek. Ir svarīgi, uz ko mēs koncentrējamies.  Ar meditāciju iesākta diena būs līdzsvarotāka un nesteidzīgāka, savukārt vakara meditācija ļaus jums labāk gulēt un vieglāk atgūt enerģiju.

Tā kā meditācija ir Aštanga jogas pirmspēdējais līmenis pirms samadhi, tad jāsaprot cik būtiska tā ir un cik nopietni tā jāpraktizē. Ar sapratni, negaidot no tās nekādus rezultātus, jo rezultāts ir pats process. Jo vairāk jūs to praktizēsiet, jo skaidrāka būs jūsu dzīve. Meditācija nogalina visas sāpes, ciešanas un negācijas, kas mūs ir līdz šim nomākušas, tas ir ceļš uz brīvību - mokšu         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ