JOGA OGRĒ

 


MANTRA   
       

Vārds mantra sastāv no diviem sanskrita vārdiem: manas - prāts un tra - atbrīvot. Prāts atrodas nepārtrauktā kustībā, kura ik sekundi maina virzienu, šaudās uz visām pusēm. Prāts ir tas, kas rada mūsu dzīvē absolūti visas problēmas, tas mums ne mirkli nedod mieru. Prāts ir tas, kas mūsu dzīvi var attēlot deformētā veidā - kā ilūziju. Tādēļ viens no jogas pamatmērķiem ir ieraudzīt realitāti, nomierināt prāta viļņu (vriti) radīto haosu mūsu apziņā. Mantra - skaņas vibrācija ar īpašu enerģētisku lādiņu, kuru skaitot mūsu apziņas telpa sāk pieņemt pašas mantras formu, tādējādi atbrīvojot mūsu prātu no liekā, no ilūzijām un pievēršot mūsu apziņu augstākajai realitātei jeb Dievam. Saturiski tai ir sakrāls tulkojums, kur vārdi ir sakārtoti īpašā veidā ar konkrētu enerģētisku spēku. Mantra var mums palīdzēt gan grūtos brīžos, gan neskaidrās dzīves situācijās.  Mantra ir ļoti spēcīgs garīgās transformācijas līdzeklis. 

Vissvarīgākā un viscēlākā no mantrām ir mantra "OM". 

Mantra, ar kuru parasti uzsāk satsangu(kopā būšanu), lekciju, mācības, rituālus. Mantras mērķis ir svētība pilnīgai darbības norisei, lai Dieva klātbūtne sekmētu zināšanu patiesumu un noturību.

Om saha nāvavatu 
saha nau bhunaktu 
saha vīryam karavāvahai 
tejasvi nāvadhītamastu mā vidvišāvahai 
Om šanti šanti šanti

 

Dievs sargi mūs abus – skolotāju un skolnieku

Dievs piepildi mūs abus

Lai mums nepietrūktu enerģija

Lai mūsu mācības būtu auglīgas

Lai starp mums valdītu miers
Miers, miers, miers


ŠANTI mantra (mantra mieram)

OM PŪRNAMADAH PŪRNAMIDAM PŪRNĀT PŪRNAMUDAČYATE
PŪRNASYA PŪRNAMĀDĀYA PŪRNAMEVĀVAŠIŠYATE
OM ŠANTI ŠANTI ŠANTI

Viņš (absolūts, Dievs) ir pilnīgs, viss ir pilnīgs, no pilnības rodas šī pilnība. No pilnīga paņemot pilnīgo, tas paliek mūžam nemainīgs.


MAHA MRITYUNJAI  mantra (lielā nāves un dzīvības mantra)

om tryambakaṁ yajāmahe
sugandhim puṣṭi-vardhanam
urvārukam-iva bandhanān
mrtyormukšīya māmrtāt

 

To sauc vēl arī par Mahamokša, Dižās Apskaidrības Mantru. Maha mrityunjaya burtiski nozīmē dižo uzvaru pār nāvi. Tā tiek saistīta ar Šivu, aprobežotības grāvēju un atbrīvotāju no nāves un atdzimšanas cikla. Tādējādi tā ir dzīvību sniedzoša mantra, kas ne tikai pasargā fizisko ķermeni un sniedz veselību, bet arī dziļi šķīstī prātu; tā ieaicina cilvēkā  Dievu un atbrīvo viņu no bailēm par nāvi.


Mēs meditējam uz trešās (Šivas) acs īstenību Kas caurstrāvo un pabaro visu kā smarža. Kaut mēs taptu atbrīvoti no nāves dēļ nemirstības, Līdzīgi kā gurķis tiek noplūkts no ložņājošām stīgām.


Jeb

Ak, Dižais Visu Pasauļu Trejacainais Valdniek, Tu esi kā dzīvības saldā smarža, radītājs un atbalsts. Atbrīvo mūs no briesmīgās aprobežotības slimības, atkarības un nespēka. Atbrīvo mūs no pārdzimšanu virpuļa brīvībai un galīgai  atsvabināšanai.
                                 

                                                   

 

GĀYATRĪ mantra

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracho-dayāt.

 Mantras teksta aptuvens tulkojums latviski - 

Dievs, kas valda pār trīs pasaulēm,
Fizisko, astrālo un debesu
Tas Radītājs Visaugstākais,
Kura ķermenis gaismu izstaro
Dievs uz kuru mēs meditējam
Lūdzu mūsu prātu apskaidro .


Šī ir viena no vissenākajām mantrām, saukta vēl par visu mantru māti. Gāyatrī galvenā funkcija ir dvēseļu atbrīvošana no saitēm, kurās tur materiālās pasaules ilūzijas. Gāyatrī pamazām izgaiņā neziņas mākoņus, un ļauj ieraudzīt garīgo sauli un sasniegt vienotību ar to. Gāyatrī mantras skaitīšana atmodina un spēcina intelektu. Efekts, kas rodas no Gāyatrī mantras skaitīšanas ikdienā, ir skaidrs un neaizmiglots prāts un asa uztvere, kas ļauj acumirklī nokļūt pie lietu patiesās būtības, uztvert tās tādas, kādas tās ir patiesībā. Vēl ir teikts, ka Gāyatrī mantras skaitīšana atbrīvo no bailēm un dziedē slimības (gan fiziskas, gan mentālas, gan emocionālas, gan garīgas). Tā attīra no sliktās karmas, sniedz iekšēju mieru un atbrīvi. Lai skaitītu Gāyatrī mantru nav jābūt kādas noteiktas reliģijas sekotājam – tā nav kādas sektas īpašums. Tāpat kā Tēvareize, tā arī Gāyatrī ir universāla lūgšana, kas pieejama ikvienam uz šīs planētas.


                 


OM lokāh samastāh sukhino bhavantu

lokāh - visums, telpa
samastāh - dzīvā radība
sukhino - laime, bez ciešanām
bhava - dievišķā telpa
antu - būt, esība 


Lai visas dzīvās būtnes uz pasaules būtu laimīgas!
         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ